CESTA ZA SNEM, Z.S.

José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 22712950 • DIČ: CZ22712950

DÁRCOVSKÝ ÚČET
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pokud chcete podpořit naší činnost, prosím kontaktujte nás za účelem uzavření darovací smlouvy na
e-mail: selnekovicova@cestazasnem.cz. Děkujeme.

SBÍRKOVÝ ÚČET
na nákup sportovních a kompenzačních pomůcek pro ZTP osoby

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 111 064 111 / 2010
jde o transparentní účet
IBAN: CZ8120100000000111064111

Zde můžete na sbírkový účet nahlédnout a zkontrolovat svůj příspěvek.
Osvědčení o konání veřejné sbírky zde.

SBÍRKOVÝ ÚČET
na finanční podporu handicapovaných, seniorů, osob se sníženou mobilitou, sociálně slabých a podporu právnických osob poskytujících služby seniorům či jiným znevýhodněným osobám

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 111 048 111 / 2010
jde o transparentní účet
IBAN: CZ8120100000000111048111

Zde můžete na sbírkový účet nahlédnout a zkontrolovat svůj příspěvek.
Osvědčení o konání veřejné sbírky zde.

Cesta za snem, z.s.

José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 22712950 • DIČ: CZ22712950

Běžný účet
Číslo účtu: 1110 48 1110 / 2700
IBAN: CZ54 2700 0000 0011 1048 1110

Sledujte nás