Elenka Ch.

Patron
Cesty za snem
pro rok 2024
V pouhých 3 letech po prodělaných neštovicích došlo u Elenky k
ischemické cévní mozkové příhodě, následkem které prodělala velmi
těžkou pravostrannou hemiparézu. Poškození mozku ji mentálně vrátilo na
úroveň 1,5 letého dítěte. Nemohla chodit, hýbat pravou rukou a úplně
přestala mluvit.


Díky intenzivní rehabilitaci Elenka opět běhá, spousta problémů ale
přetrvává. Má potíže s koordinací a rovnováhou a trpí afázií -poruchou
schopnosti používat slova k vyjádření myšlenek a rozumět mluvenému
slovu. To ovlivnilo i emociální složky osobnosti. Je hypersenzitivní a často
unavená. 


Elenka potřebuje udržovat intenzitu cvičení a logopedie. Cvičí každý den
doma a pravidelně na terapiích (fyzioterapie,
ergoterapie, neurovývojová terapie, logopedie, hypoterapie a plavání).
Jezdí pravidelně do lázní pro intenzivnější a komplexnější péči.

SBÍRKOVÝ ÚČET
na finanční podporu handicapovaných, seniorů, osob se sníženou mobilitou, sociálně slabých a podporu právnických osob poskytujících služby seniorům či jiným znevýhodněným osobám

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 111 048 111 / 2010
Variabilní číslo: 2024
jde o transparentní účet
IBAN: CZ8120100000000111048111

Zde můžete na sbírkový účet nahlédnout a zkontrolovat svůj příspěvek.
Osvědčení o konání veřejné sbírky zde.

Cesta za snem, z.s.

José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 22712950 • DIČ: CZ22712950

Běžný účet
Číslo účtu: 1110 48 1110 / 2700
IBAN: CZ54 2700 0000 0011 1048 1110

Sledujte nás