Peloton naděje

Start: 26. července 2022, Praha
Cíl: 30. července 2022, Praha

Délka trasy: 1633 km


       Translate the page into english

peloton naděje

Peloton Naděje

Peloton Naděje je skupina cyklistů, která jede trasu bez přidaných smyček, tedy 1633 km. Nejedou na čas, ale podle předem stanoveného časového harmonogramu. Jejich posláním je setkávat se v krajích s místními lidmi, kteří se mohou přidat na cyklostezkách bez motorových vozidel. Pokud chcete objet Česko, ale nemáte tým nebo tým máte, ale chcete si projekt užít jinak, můžete se stát členy Pelotonu Naděje 2022. Je také možné se k Pelotonu Naděje přidat a doprovodit je podle Vašich časových možností.

Cesta za snem, z.s.

José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 22712950 • DIČ: CZ22712950

Běžný účet
Číslo účtu: 1110 48 1110 / 2700
IBAN: CZ54 2700 0000 0011 1048 1110

Sledujte nás